CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2018 - Luna Iunie

• HCL - 82/26.06.2018 - Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna iunie-august 2018

• HCL - 83/26.06.2018 - Constituirea Orasului Ghimbav ca parte civila in dosarul penal nr. 159/P/2017

• HCL - 84/26.06.2018 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 30.05.2018

• HCL - 85/26.06.2018 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 27 iunie 2018

• HCL - 86/26.06.2018 - Acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in valoare de 2000 lei familiei Dascalescu Virgil si Lenuta cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie

• HCL - 87/26.06.2018 - Aprobarea "Protocolului de predare-primire a investitiei Modernizarea infrastructurii rutiere urbane in zona Transilana din Orasul Ghimbav, etapa I si II, jud. Brasov - obiect Deviere si protejare conducta de transport gaze naturale 20, Ghimbav-Brasov I"

• HCL - 88/26.06.2018 - Avizare P.U.Z. "Zona de productie si depozitare, birouri, anexe"

• HCL - 89/26.06.2018 - Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, incepand cu data de 01.01.2018 a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav

• HCL - 90/26.06.2018 - Aprobare documentatie pentru cesionarea serviciului de iluminat public din orasul Ghimbav

• HCL - 91/26.06.2018 - Aprobarea Temei de proiectare si a Notei conceptuale pentru modernizare strazi in Orasul Ghimbav - str. Nucului, str. Prunului, str. Progresului si str. Unirii

• HCL - 92/26.06.2018 - Aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanta in anul 2018

• HCL - 93/26.06.2018 - Aderarea Orasului Ghimbav ca membru al ASOCIATIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A TRANSPORTULUI PUBLIC BRASOV

• HCL - 94/26.06.2018 - Aprobarea unui contract de finantare

• HCL - 95/26.06.2018 - Acordarea unui drept de servitute de trecere in favoarea S.C. Continental Powertrain SRL

• Proces-verbal intocmit in 26.06.2018

• Proces-verbal intocmit in 27.06.2018

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav