CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2018 - Luna Octombrie

• HCL - 126/10.10.2018 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 10 octombrie 2018

• HCL - 127/10.10.2018 - Aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila, a Transportului Public Brasov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate, pentru elaborarea proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritoriala de competenta a UAT membre de la care a primit mandat special, pentru elaborarea regulamentului serviciului, a caietului de sarcini si a studiului de oportunitate

• HCL - 128/10.10.2018 - Aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si asociatii familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orasului Ghimbav

• HCL - 129/10.10.2018 - Vanzarea unei suprafete de teren catre Ionele Octavian Constantin

• HCL - 130/10.10.2018 - Aprobarea Regulamentului pentru repartizarea si inchirierea locuintelor de serviciu de la adresa: str. Craciunelului nr. 12, din fondul locativ al orasului Ghimbav

• HCL - 131/10.10.2018 - Aprobarea numarului de autoturisme pentru activitatile specifice desfasurate de UAT Orasul Ghimbav

• Proces-verbal intocmit in 10.10.2018


• HCL - 132/17.10.2018 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 17 octombrie 2018

• HCL - 133/17.10.2018 - Avizarea Regulamentului si a Caietului de sarcini privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov si aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori, prin curse regulate

Anexa la HCL nr. 133/17.10.2018 ]

• HCL - 134/17.10.2018 - Aprobarea P.U.Z. "Zona de productie si depozitare, birouri, anexe"

• HCL - 135/17.10.2018 - Revocarea Hotararii Consiliului Local Ghimbav nr. 125/17.09.2018

• Proces-verbal intocmit in 17.10.2018

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav