CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Întocmirea dosarului pentru propunerea privind atribuirea terenului aferent locuinței, în proprietate, prin ordin al prefectului


În conformitate cu prevederile art. 36, Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar cu modificările și completările ulterioare:

• Cerere tip;

• Extras de Carte Funciară - original și în copie;

• Act notarial care să ateste modul de dobândire a proprietății asupra locuinței, de către actualul proprietar, respectiv:

- Contract de vânzare - cumpărare - 2 (două) exemplare, copie (după caz);

- Certificat de moștenitor - 2 (două) exemplare, copie (după caz);

• Copie de pe actul de identitate;

• Adeverinţă atribuire nr. CF, nr. Cadastral, cotă teren. 

 Descarcă fişierele ataşate.

• Cerere atribuire teren conform art. 36 din Legea nr. 18/1991

• Anexa 4a

• Anexa 5a

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav