CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2020 - Luna Martie

Ședința CL Ghimbav din 03.03.2020

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 03.03.2020

HCL - 15/03.03.2020 - Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna martie - mai 2020

HCL - 16/03.03.2020 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 23.01.2020

HCL - 17/03.03.2020 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 3 martie 2020

HCL - 18/03.03.2020 - Aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2019/2020 - semestrul II precum și a cuantumului acestora

HCL - 19/03.03.2020 - Acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în valoare de 2000 lei familiei ILIESCU Nicolae și Anișoara cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie

HCL - 20/03.03.2020 - Acceptarea donației S.C. Space Rent YVF S.R.L.

HCL - 21/03.03.2020 - Acceptarea donației GSG Tranzacții S.R.L.

HCL - 22/03.03.2020 - Modificarea și completarea HCL nr. 85/31.03.2009 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Ghimbav, județul Brașov

HCL - 23/03.03.2020 - Scutirea "Fundației Creștine O.M. România" de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferent anului 2020

HCL - 24/03.03.2020 - Aprobarea bugetului local pe anul 2020

HCL - 25/03.03.2020 - Acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în valoare de 2000 lei familiei TATU Luca și Cornelia cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie

HCL - 26/03.03.2020 - Actualizare Studiu de frezabilitate "Amenajarea intersecției str. Morii cu str. Nucului, Orașul Ghimbav, jud. Brașov"

HCL - 27/03.03.2020 - Actualizare Studiu de frezabilitate "Modernizarea străzilor Freziei, Iasomiei, Garoafei, Zorelelor, Hortensiei, Lalelei, Margaretei (parțial) și Crinului (parțial) Orașul Ghimbav, jud. Brașov"

Proces-verbal întocmit în 03.03.2020, cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în ședință ordinară

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav