CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2020 - Luna Iunie

Ședința CL Ghimbav din 29.06.2020

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 29.06.2020

HCL - 28/29.06.2020 - Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna iunie - august 2020

HCL - 29/29.06.2020 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 29 iunie 2020

HCL - 30/29.06.2020 - Completarea și modificarea HCL 173/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Orașului Ghimbav

HCL - 31/29.06.2020 - Aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul local a obiectivului de investiții al Orașului Ghimbav care beneficiază de finanțare prin PNDL "Înființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov"

HCL - 32/29.06.2020 - Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Orașului Ghimbav

HCL - 33/29.06.2020 - Inițierea procedurii prin înaintarea către Guvernul Romnâniei a cererii de trecere a sectorului de drum național DN 73B, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Orașului Ghimbav și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ghimbav

HCL - 34/29.06.2020 - Inițierea procedurii prin înaintarea către Consiliul Județean Brașov a cererii de trecere a sectorului de drum județean 103C și 101A, din proprietatea publică a Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov în proprietatea publică a Orașului Ghimbav și administrarea Consiliului Local al Orașului Ghimbav

Proces-verbal întocmit în 29.06.2020, cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în ședință extraordinară

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav