CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2020 - Luna Iulie

Ședința CL Ghimbav din 02.07.2020

HCL - 35/02.07.2020 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28.02.2020

HCL - 36/02.07.2020 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 03.03.2020

HCL - 37/02.07.2020 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 02 iulie 2020

HCL - 38/02.07.2020 - Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

HCL - 39/02.07.2020 - Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului I al anului 2020

HCL - 40/02.07.2020 - Modificarea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Ghimbav

HCL - 41/02.07.2020 - Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav

HCL - 42/02.07.2020 - Acceptarea donației dlui Drenea Laurențiu Cătălin și a dnei Drenea Iuliana Ștefania

HCL - 43/02.07.2020 - Acceptarea donației dlui Szeker Marius Mihaly și a dnei Szeker Loredana

HCL - 44/02.07.2020 - Acceptarea donației dlui Moisa Marius Dumitru și a dnei Moisa Crina Florina

HCL - 45/02.07.2020 - Acceptarea donației dlui Popa Daniel Vasile și a dnei Popa Simona Maria

HCL - 46/02.07.2020 - Acceptarea donației dlui Opriș Daniel Adrian și a dnei Opriș Emilia Camelia

HCL - 47/02.07.2020 - Acceptarea donației dlui Lisi Francesco

HCL - 48/02.07.2020 - Acceptarea donației dlui Burducea-Bizdideanu Claudiu Ilie și a dnei Burducea-Bizdideanu Cristina

HCL - 49/02.07.2020 - Acceptarea donației dlui Ciobanu Viorel

HCL - 50/02.07.2020 - Acceptarea donației dnei Heroiu Angela Teodora

HCL - 51/02.07.2020 - Acceptarea donației dlui Knight Colin și a dnei Knight Vergu Mihaela

HCL - 52/02.07.2020 - Acceptarea donației dnei Florescu Rosse Marie

HCL - 53/02.07.2020 - Acceptarea donației S.C. Nym House S.R.L.

HCL - 54/02.07.2020 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Orășenești Ghimbav

HCL - 55/02.07.2020 - Acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în valoare de 2000 lei familiei Roman Costachi și Viorica cu ocazia împliniii a 50 de ani de la căsătorie

HCL - 56/02.07.2020 - Acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în valoare de 2000 lei familiei Dumitrache Dumitru și Rodica cu ocazia împliniii a 50 de ani de la căsătorie

HCL - 57/02.07.2020 - Acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în valoare de 2000 lei familiei Acatrinei Traian și Carolina cu ocazia împliniii a 50 de ani de la căsătorie

HCL - 58/02.07.2020 - Aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță în anul 2020

HCL - 59/02.07.2020 - Îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL Ghimbav Nr. 153/28.11.2019

HCL - 60/02.07.2020 - Aprobare PUZ "Zonă activități productive și servicii" beneficiar Unicredit Leasing Corporation IFN SA - proiect nr. 18/martie 2016

HCL - 61/02.07.2020 - Scutirea "Fundației pentru Copii abandonați" de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferent anului 2020

HCL - 62/02.07.2020 - Aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere, a formularelor de înscriere pe lista priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți

 - Proces-verbal întocmit în 02.07.2020, cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în ședință ordinară

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav