CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2020 - Luna Noiembrie

• Ședința CL Ghimbav din 18.11.2020

HCL - 78/18.11.2020 - Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Orașului Ghimbav pe o perioadă de 3 luni

HCL - 79/18.11.2020 - Depunerea jurământului de către supleanții ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Brașov

HCL - 80/18.11.2020 - Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Ghimbav

HCL - 81/18.11.2020 - Alegerea viceprimarului Orașului Ghimbav 

• Ședința CL Ghimbav din 27.11.2020

HCL - 82/27.11.2020 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 18.11.2020

 - Proces-verbal întocmit în 18.11.2020 - Aprobat in sedința CL Ghimbav din 27.11.2020

HCL-83/27.11.2020 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27 noiembrie 2020

HCL-84/27.11.2020 - Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Orașului Ghimbav

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Orașului Ghimbav ]

HCL-85/27.11.2020 - Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

HCL-86/27.11.2020 - Modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 01.01.2018 a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav

HCL-87/27.11.2020 - Modificarea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav

HCL-88/27.11.2020 - Completarea HCL nr. 173/2018 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial-administrativă a Orașului Ghimbav

HCL-89/27.11.2020 - Completarea unor hotărâri ale Consiliului Local Ghimbav având ca obiect acceptarea unor donații de către Orașul Ghimbav

HCL-90/27.11.2020 - Îndreptare eroare materială în cuprinsul HCL nr. 31/29.06.2020

HCL-91/27.11.2020 - Acceptarea donației dlui IORGA Liviu și a dnei IORGA Nela

HCL-92/27.11.2020 - Acceptarea donației dnei NICHITA-LUPU Loredana Maria

HCL-93/27.11.2020 - Acceptarea donației S.C. Leabay Construct SRL

HCL-94/27.11.2020 - Acceptarea donației dlui STAMATE Ion și a dnei STAMATE Lidia

HCL-95/27.11.2020 - Acceptarea donației dlui VIDAN Dumitru

HCL-96/27.11.2020 - Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav

HCL-97/27.11.2020 - Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav

HCL-98/27.11.2020 - Acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în valoare de 2000 lei familiei BĂJINARU Ion și Milania cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie

HCL-99/27.11.2020 - Aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2020-2021 - semestrul I precum și a cuantumului acestora

HCL-100/27.11.2020 - Încheierea unor contracte de asistență juridică

HCL-101/27.11.2020 - Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav

HCL-102/27.11.2020 - Numirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale

HCL-103/27.11.2020 - Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ghimbav în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ghimbav


Proces-verbal întocmit în 27.11.2020

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav