CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2020 - Luna Decembrie

• Ședința CL Ghimbav din 22.12.2020

HCL - 104/22.12.2020 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27.11.2020

HCL - 105/22.12.2020 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 22 decembrie 2020

HCL - 106/22.12.2020 - Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2021

Anexa la HCL nr. 106/22.12.2020 ]

HCL - 107/22.12.2020 - Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav

HCL - 108/22.12.2020 - Numirea Comisiei speciale de analiză și verificare a modului de respectare a destinației fondurilor alocare unităților de cult precum și justificarea utilizării acestora

HCL - 109/22.12.2020 - Modificarea punctului 3 din Anexa nr. 1 la HCL Ghimbav nr. 129/28.11.2017 privind acordarea unor premii pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie, pentru împlinirea vârstei de 100 de ani și pentru veteranii de război

HCL - 110/22.12.2020 - Completarea HCL Ghimbav nr. 73/28.05.2008 privind atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003 dnei SABĂU Lăcrămioara

HCL - 111/22.12.2020 - Modificarea HCL Ghimbav nr. 93/27.07.2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor

HCL - 112/22.12.2020 - Modificarea HCL Ghimbav nr. 92/27.07.2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

HCL - 113/22.12.2020 - Acceptarea donației dlui BALINT Mihai și a dnei BALINT Cornelia Anuța

HCL - 114/22.12.2020 - Acceparea donației dlui CĂIENAR Bogdan, a dlui CĂIENAR Adrian și a dnei CĂIENAR Carmen

HCL - 115/22.12.2020 - Aprobare Documentației cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (tarlaua 42 parcela 308/2)

HCL - 116/22.12.2020 - Aprobare Documentației cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (tarlaua 43 parcela 309)

HCL - 117/22.12.2020 - Completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 01.01.2018, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav

HCL - 118/22.12.2020 - Inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Ghimbav

HCL - 119/22.12.2020 - Aprobare PUZ "Modificare zonă de locuințe individuale/cuplate - în zonă de locuințe colective de mici dimensiuni - str. Lămâiței - str. Crizantemei - str. Margaretei" beneficiari S.C. Terra City SRL, BUMBARU Ciprian Leonid și S.C. Vil Imob SRL

 - Proces-verbal întocmit în 22.12.2020

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav