CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2021 - Luna Ianuarie

• Ședința CL Ghimbav din 29.01.2021 

HCL - 1/29.01.2021 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 22.12.2020 

HCL - 2/29.01.2021 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 29 Ianuarie 2021 

HCL - 3/29.01.2021 - Aprobare PUZ "Zonă rezidențială, între DE 308/2 (str. Gențianei) și DE 309 (str. Margaretei) - extravilan oraș Ghimbav", beneficiar S.C. Nym House SRL 

HCL - 4/29.01.2021 - Aprobare Documentație cadastrală de dezmembrare imobil - str. Bisericii Române, nr. 19, înscris în CF nr. 101095/Ghimbav 

HCL - 5/29.01.2021 - Aprobare Documentație cadastrală de dezmembrare imobil - str. Bisericii Române, nr. 15, înscris în CF nr. 101060/Ghimbav 

HCL - 6/29.01.2021 - Aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulația pe străzile din localitatea Ghimbav 

HCL - 7/29.01.2021 - Stabilirea obligațiilor și responsabilităților ce revin persoanelor fizice și juridice în domeniul gospodăririi localității și sancțiunile ce se pot aplica 

HCL - 8/29.01.2021 - Aprobarea Rețelei scolare a unităților de învățământ din localitatea Ghimbav pentru anul școlar 2021-2022 

HCL - 9/29.01.2021 - Actualizarea documentației Serviciului de salubrizare a Orașului Ghimbav 

HCL - 10/29.01.2021 - Actualizarea Planului Urbanistic Zonal "Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav" 

Proces-verbal întocmit în 22.12.2020

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav