CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2021 - Luna Februarie

• Ședința CL Ghimbav din 26.02.2021 

HCL - 11/26.02.2021 - Alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna Februarie - Martie - Aprilie 2021

HCL - 12/26.02.2021 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 29.01.2021 

HCL - 13/26.02.2021 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 26 Februarie 2021

HCL - 14/26.02.2021 - Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, al mandatului de consilier local al domnului BÎRSAN George precum și vacantarea locului de consilier local

HCL - 15/26.02.2021 - Aprobare Documentație cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (tarla 42 parcelă 305/2)

HCL - 16/26.02.2021 - Desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Orașului Ghimbav pentru activitatea desfășurată în anul 2020

HCL - 17/26.02.2021 - Vânzarea unei suprafețe de teren către dl. BUZDUGAN Gheorghe Cristinel

HCL - 18/26.02.2021 - Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare

HCL - 19/26.02.2021 - Clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Ghimbav și declararea ca bunuri publice de interes local a unor drumuri vicinale identificate pe teritoriul administrativ al Orașului Ghimbav

Proces-verbal întocmit în 26.02.2021 cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în ședință ordinară

Proces-verbal întocmit în 29.01.2021

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav