CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul 2021 - Luna Martie

• Ședința CL Ghimbav din 31.03.2021 

HCL - 20/31.03.2021 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26.02.2021 

Proces-verbal întocmit în 26.02.2021 cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în ședință ordinară

HCL - 21/31.03.2021 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 31 Martie 2021

HCL - 22/31.03.2021 - Modificarea HCL nr. 29/26.02.2015 privind acordarea pachetului cu alimente "Pentru suflet"

HCL - 23/31.03.2021 - Modificarea HCL nr. 106/22.12.2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2021

HCL - 24/31.03.2021 - Completarea HCL nr. 34/29.06.2020 privind inițierea procedurii prin înaintarea către Consiliul Județean Brașov a cererii de trecere a sectorului de drum județean 103C și 101A, din proprietatea publică a județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov în proprietatea publică a Orașului Ghimbav și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ghimbav

HCL - 25/31.03.2021 - Scutirea "Fundației pentru Copii Abandonați" de plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2021

HCL - 26/31.03.2021 - Scutirea "Fundației Creștine O.M. România" de plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2021

HCL - 27/31.03.2021 - Scutirea Asociației "Samariteanul Milos" de plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2021

HCL - 28/31.03.2021 - Acordarea facilității fiscale către S.C. ICCO PARC INDUSTRIAL S.R.L.

HCL - 29/31.03.2021 - Aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2020-2021 - semestrul II precum și a cuantumului acestora

HCL - 30/31.03.2021 - Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României

HCL - 31/31.03.2021 - Aprobarea participării orașului Ghimbav în calitate de membru al Institutului Regiunilor Europene

HCL - 32/31.03.2021 - Acceptarea donației dnei MOȚĂȚĂIANU Ioana-Aurelia

HCL - 33/31.03.2021 - Acceptarea donației dlui STEMATE Gabriel

HCL - 34/31.03.2021 - Acceptarea donației dlui STEMATE Cristian și a dnei STEMATE Denisa-Raluca

HCL - 35/31.03.2021 - Acceptarea donației dlui STEMATE Ion și a dnei STEMATE Lidia

HCL - 36/31.03.2021 - Acceptarea donației dlui FLOREA Alexe

HCL - 37/31.03.2021 - Apartenența ls domeniul privat al Orașului Ghimbav a unei suprafețe de teren

HCL - 38/31.03.2021 - Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav

HCL - 39/31.03.2021 - Încheierea unor contracte de asistență juridică cu Cabinet Individual de Avocatură Durbacă Alexandrina Adina

HCL - 40/31.03.2021 - Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică a activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav, a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav

HCL - 41/31.03.2021 - Vânzarea unei suprafețe de teren către dna OANCEA Cristina

HCL - 42/31.03.2021 - Aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Orașului Ghimbav, pentru anul 2021

HCL - 43/31.03.2021 Depunerea jurământului de către dl TOTH Attila al cărui mandat a fost validat de către Judecătoria Brașov

HCL - 44/31.03.2021 - Acceptarea donației dlui DRAGOMIR Valentin 

Proces-verbal întocmit în 31.03.2021

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav