CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul 2021 - Luna Aprilie

• Ședința CL Ghimbav din 28.04.2021 

HCL - 45/28.04.2021 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 31.03.2021

HCL - 46/28.04.2021 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28 Aprilie 2021

HCL - 47/28.04.2021 - Aprobarea bugetului local pe anul 2021

HCL - 48/28.04.2021 - Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului I al anului 2021

HCL - 49/28.04.2021 - Acceptare donației dlui VLAICU Lucian Mariu și a dnei VLAICU Georgeta

HCL - 50/28.04.2021 - Acceptarea donației dlui TÎRCĂ Roberto Nicolae și a dnei CURSARU Maria Teodora

HCL - 51/28.04.2021 - Îndepărtare eroare materială din cuprinsul HCL Ghimbav nr. 42/02.07.2020

HCL - 52/28.04.2021 - Modificarea HCL Ghimbav nr. 29/31.03.2021 privind aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2020-2021 - semestrul II precum și a cuantumului acestora

HCL - 53/28.04.2021 - Actualizarea documentației Serviciului de Salubrizare al Orașului Ghimbav

HCL - 54/28.04.2021 - Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dnei DIACONU Cătălina în baza Legii nr. 15/2003

HCL - 55/28.04.2021 - Aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018

- HCL - 56/28.04.2021 - Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav 

Proces-verbal întocmit în 28.04.2021

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav