CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul 2021 - Luna Mai

• Ședința CL Ghimbav din 28.05.2021 

HCL - 57/28.05.2021 - Alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna Mai - Iunie - Iulie 2021

HCL - 58/28.05.2021 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 28.04.2021

Proces-verbal întocmit în 28.04.2021

HCL - 59/28.05.2021 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28 Mai 2021

HCL - 60/28.05.2021 - Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav

HCL - 61/28.05.2021 - Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav

HCL - 62/28.05.2021 - Completarea HCL Ghimbav nr. 41/31.03.2021

HCL - 63/28.05.2021 - Aprobarea participării Orașului Ghimbav la Programul de simulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024

HCL - 64/28.05.2021 - Aprobarea realizării proiectului "Dotarea Serviciului Întreținere Parcuri și Zone Verzi din cadrul Primăriei Ghimbav, cu un tractor, o remorcă, o cositoare și o cisternă"

HCL - 65/28.05.2021 - Instituirea taxei speciale de copiere xerox și listare

HCL - 66/28.05.2021 - Aprobarea programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general ș a Ghidului solicitantului

Ghidul solicitantului pentru aprobarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav