CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul 2021 - Luna Iunie

• Ședința CL Ghimbav din 30.06.2021 

HCL - 67/30.06.2021 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 28.05.2021

Proces-verbal întocmit în 28.05.2021

HCL - 68/30.06.2021 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 30 iunie 2021

HCL - 69/30.06.2021 - Completarea HCL Ghimbav nr. 114/22.12.2020 privind acceptarea donației dlui CĂIENAR Bogdan, CĂIENAR Adrian și a dnei CĂIENAR Carmen

HCL - 70/30.06.2021 - Acceptarea donației dlui COTRUȚĂ Silviu

HCL - 71/30.06.2021 - Aprobarea Studiului de frezabilitate "Extindere rețea apă și canalizare str. Bisericii Române din Orașul Ghimbav, jud. Brașov"

HCL - 72/30.06.2021 - Aprobare D.A.L.I. - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție "Reparații imobil Școala Gimbazială Ghimbav, clasele I-IV"

HCL - 73/30.06.2021 - Aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren de către Orașul Ghimbav

HCL - 74/30.06.2021 - Aprobare dezmembrare imobil teren situat în Oraș Ghimbav, înscris în C.F. nr. 100566, nr. top. 100566

HCL - 75/30.06.2021 - Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Ghimbav II "Sf. Ap. Petru și Pavel"

HCL - 76/30.06.2021 - Soluționarea contestațiilor cu privire la punctajul/locul obținut pe lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Orașului Ghimbav, pentru anul 2021

HCL - 77/30.06.2021 - Aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren de către Orașul Ghimbav

HCL - 78/30.06.2021 - Acceptarea donației dlui MARICA Alexandru și a dnei MARIAN Cristina Georgiana

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav