CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul 2021 - Luna Iulie

• Ședința CL Ghimbav din 22.07.2021 

HCL - 79/22.07.2021 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 30.06.2021

HCL - 80/22.07.2021 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 22 iulie 2021

HCL - 81/22.07.2021 - Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului II al anului 2021

HCL - 82/22.07.2021 - Repartizarea locuințelor sociale, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin HCL nr. 76/2021

HCL - 83/22.07.2021 - Propunere de atribuire de denumire stradă în localitatea Ghimbav

HCL - 84/22.07.2021 - Ajustarea tarifelor la activitățile specifice de salubrizare

HCL - 85/22.07.2021 - Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au incheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare

HCL - 86/22.07.2021 - Aprobare D.A.L.I. - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție "Modernizare și extindere Sală de Sport"

HCL - 87/22.07.2021 - Modificare HCL Ghimbav nr. 15/26.02.2021

HCL - 88/22.07.2021 - Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018

HCL - 89/22.07.2021 - Aprobarea Studiului de oportunitate - etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Orașul Predeal membră a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, aprobat prin HCL nr. 174/18.12.2018

HCL - 90/22.07.2021 - Aprobare Documentație cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (str. Sânzienei, Tronson 1, DE 305/1)

HCL - 91/22.07.2021 - Completarea HCL Ghimbav nr. 75/30.06/2021

HCL - 92/22.07.2021 - Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dnei CIRIPAN Ruxandra-Elena în baza Legii nr. 15/2003

HCL - 93/22.07.2021 - Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dlui BĂLAN Ion-Laurențiu în baza Legii nr. 15/2003

HCL - 94/22.07.2021 - Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dlui POENAR Marius în baza Legii nr. 15/2003

HCL - 95/22.07.2021 - Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dlui LICĂ Daniel-Ștefan în baza Legii nr. 15/2003

HCL - 96/22.07.2021 - Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dlui VĂTAVU Andrei în baza Legii nr. 15/2003

HCL - 97/22.07.2021 - Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dlui KAJCSARACZ Attila în baza Legii nr. 15/2003

HCL - 98/22.07.2021 - Aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren de către Orașul Ghimbav

HCL - 99/22.07.2021 - Aprobare PUZ "ZONĂ DE PRESTĂRI SERVICII DEPOZITARE, MICĂ INDUSTRIE, DN1-DN73" - imobil nr. cad. 104492, nr. cad. 103750, extravilan Ghimbav, beneficiar S.C. Interbabis S.R.L. și S.C. Gactac S.R.L.

HCL - 100/22.07.2021 - Aprobarea RECTIFICĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL "ZONĂ DE PRESTĂRI SERVICII, MICĂ INDUSTRIE, DEPOZITARE, STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI" (APROBAT PRIN HCL NR. 94/08.08.2019) - ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ

HCL - 101/22.07.2021 - Încheierea unui contract de asistență juridică cu cabinet individual de avocatură Durbacă Alexandrina Adina

 

 

  

. .

Primaria Orasului Ghimbav