CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul 2021 - Luna Decembrie

• Ședința CL Ghimbav din 09.12.2021 

HCL - 168/09.12.2021 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 25.11.2021

HCL - 169/09.12.2021 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 09 decembrie 2021

HCL - 170/09.12.2021 - Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

HCL - 171/09.12.2021 - Vânzarea directă a imobilului teren situat în Ghimbav, înscris în CF nr. 100524/Ghimbav, nr. cad 100524, în suprafață de 4877 mp către S.C. Radial Trans SRL


• Ședința CL Ghimbav din 27.12.2021 

HCL - 172/27.12.2021 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 09.12.2021

HCL - 173/27.12.2021 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 27 decembrie 2021

HCL - 174/27.12.2021 - Validarea Dispoziției de Primar nr. 315/20.12.2021 privind modificarea bugetului local al Orașului Ghimbav, jud. Brașov, la "Venituri" cap. 11.02.02 - "Sume defalcate din TVA" și la "Cheltuieli" cap. 65.05.02 - "Asigurări și asistență socială" și cap. 68.15.01 "Ajutoare sociale" și 65.04.01 "Învățământ secundar inferior"

HCL - 175/27.12.2021 - Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2022

HCL - 176/27.12.2021 - Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului IV al anului 2021

HCL - 177/27.12.2021 - Aprobare PUZ "Introducere în extravilan pentru reglementare activități industriale și servicii", beneficiar S.C. ICCO Parc Industrial SRL

HCL - 178/27.12.2021 - Aprobare Documentație cadastrală de dezmembrare imobil înscris in CF nr. 106121/Ghimbav, nr. cad 106121 - C1 Ghimbav

HCL - 179/27.12.2021 - Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav

HCL - 180/27.12.2021 - Darea în administrare a "Dispozitivului mobil de supraveghere a traficului rutier, cu măsurare și înregistrare a vitezei autovehiculelor prin utilizarea camerei video și a undelor laser" de către Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, Poliția Orașului Ghimbav

HCL - 181/27.12.2021 - Aprobarea cumpărării unui imobil de către Orașul Ghimbav

HCL - 182/27.12.2021 - Aprobarea cumpărării unui imobil de către Orașul Ghimbav

HCL - 183/27.12.2021 - Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxa Ghimbav II "Sf. Ap. Petru și Pavel"

HCL - 184/27.12.2021 - Încheierea unui contract de asistență juridică cu cabinet individual de avocatură Durbacă Alexandrina Adina

HCL - 185/27.12.2021 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2022, pentru clădirea situată în Orașul Ghimbav, str. Lungă nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

HCL - 186/27.12.2021 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2022, pentru clădirea situată în Orașul Ghimbav, str. Școlii nr. 253, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

HCL - 187/27.12.2021 - Majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2022, pentru clădirea situată în Orașul Ghimbav, str. Nouă nr. 193, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

HCL - 188/27.12.2021 - Modificarea HCL Ghimbav nr. 116/22.12.2020

HCL - 189/27.12.2021 - Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare

HCL - 190/27.12.2021 - Aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din localitatea Ghimbav pentru anul școlar 2022-2023

HCL - 191/27.12.2021 - Aprobarea premierii unor sportivi precum și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav