CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul 2022 - Luna Ianuarie

• Ședința CL Ghimbav din 31.01.2022

HCL - 1/31.01.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 27.12.2021

HCL - 2/31.01.2022 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 31 ianuarie 2022

HCL - 3/31.01.2022 - Aprobarea bugetului local pe anul 2022

HCL - 4/31.01.2022 - Aprobarea rectificării PUZ "Zonă rezidențială, între DE 308/2 (str. Gențianei) și DE 309 (str. Margaretei) - extravilan oraș Ghimbav", beneficiar Nym House SRL

HCL - 5/31.01.2022 - Aprobare PUZ "Introducere în intravilan pentru reglementare zonă locuințe - oraș Ghimbav, județul Brașov", beneficiar Nym House SRL

HCL - 6/31.01.2022 - Aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018

HCL - 7/31.01.2022 - Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Ghimbav

HCL - 8/31.01.2022 - Scutirea "Fundației pentruu Copii Abandonați" de la plata impozitului pe clădirea și a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2022

HCL - 9/31.01.2022 - Modificarea HCL Ghimbav nr. 73/30.06.2021

HCL - 10/31.01.2022 - Modificarea HCL Ghimbav nr. 77/30.06.2021

HCL - 11/31.01.2022 - Aprobarea participării la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin pomovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități", acordului privind susținerea contribuției financiare proprii și aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Amenajare stații de încărcare în orașul Ghimbav", jud. Brașov

HCL - 12/31.01.2022 - Aprobarea studiului de frezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Instalarea sistem de mesaje variabile în orașul Ghimbav, jud. Brașov"

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav