CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Informatii de interes public

Anul 2021

• Lista cu actele administrative adoptate de Primăria Orașului Ghimbav

Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie 


• 15.09.2021 - Datoria publică locală la 31.07.2021 


• 15.09.2021 - Datoria publică locală la 30.06.2021 


• 03.09.2021 - Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Ghimbav pe anul 2021 - Consultare publică


• HCL - 85/22.07.2021 - Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au incheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare 


• 16.07.2021 - Tabel parcelar UAT Ghimbav, județul Brașov - T42, A308/1 


• 16.07.2021 - Plan parcelar UAT Ghimbav, județul Brașov - T42, A308/1 


• 16.07.2021 - Raportul de Monitorizare (M5) a Implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Administrației Publice Locale

[ Descărcare document în format: PDF / DOCX ]


• 31.05.2021 - Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - perioada 01.05.2021 - 31.05.2021


• 04.05.2021 - Proces-verbal - Afișarea planului și tabelului parcelar pentru imobilul-teren situat în Tarla 31, Parcela A244/1, Orașul Ghimbav, jud. Brașov

Tabel parcelar - Tarla 31 Parcela A244/1 ]    [ Plan parcelar - Tarla 31 Parcela A244-/1 ]


01.04.2021 - Raportul privind Starea Economică, Socială și de Mediu pentru anul 2020


• 17.03.2021 - Primăria Orașului Ghimbav - Raport de activitate - 2020


• 11.03.2021 - Bilanțul contabil la 31.12.2021


• 09.03.2021 - Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - perioada 01.01.2021 - 31.01.2021


• 12.02.2021 - Lista cuprinzând documentele de interes public


• Dispozitia nr. 32/28.01.2021 privind continuarea efectuării serviciului de permanență la sediul Primăriei orașului Ghimbav, în perioada 28.01.2021 - 12.02.2021


• HCL - 6/29.01.2021 - Aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulația pe străzile din localitatea Ghimbav


• Dispoziția nr. 83/13.02.2019 privind desemnarea persoanei responsabile de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și responsabil de relația cu societatea civilă


• Organigrama aprobată în HCL nr. 101/27.11.2020 (cuprinsă în Anexa nr. 1 la HCL nr. 101/27.11.2020)


• Buletin informativ pentru liberul acces la informațiile de interes public pentru anul 2020


• Raport periodic de activitate al U.A.T. oraș Ghimbav, pentru anul 2020


• Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020


• Raport anual privind transparența decizională pentru anul 2020

    [ Formular Cerere pe Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public ]

    [ Formular Reclamație administrativă pe Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public ]


Anul 2020

• Lista cu actele administrative adoptate de Primăria Orașului Ghimbav

Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie 


• 23.12.2020 - Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - perioada 01.11.2020 - 23.12.2020


• HCL - 106/22.12.2020 - Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2021

Anexa la HCL nr. 106/22.12.2020 ] 


• 16.11.2020 - Datoria publică locală la 31.10.2020


• 05.11.2020 - Bugetul local rectificat


• 03.11.2020 - Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020


• 28.10.2020 - Bilanț contabil la 30.09.2020


• 03.08.2020 - HCL nr. 75/03.08.2020 - Aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Ghimbav, jud. Brașov

descarca harta in format PDF ]


• 03.08.2020 - HCL nr. 74/03.08.2020 - Ajustare tarife salubrizare


• 28.07.2020 - Bilanțul contabil la 30.06.2020


• 19.06.2020 - Proiect de Hotărâre privind aprobare rectificării bugetului local pe anul 2020


• 08.05.2020 - Bilanțul contabil la 31.03.2020


• 06.04.2020 - Centrele de Permanență din județul Brașov


• 18.03.2020 - HCL nr. 24/03.03.2020 - Aprobarea bugetului local pe anul 2020


• 17.03.2020 - Anunț Mediu


• 04.03.2020 - Bilanțul contabil la 31.12.2019


• 03.03.2020 - Raport de activitate al Comisiei Paritare în anul 2019


• 28.02.2020 - Primăria Orașului Ghimbav - Raport de activitate - anul 2019


• 28.02.2020 - Raport privind starea economică, socială și de mediu pe anul 2019


• 12.02.2020 - Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Ghimbav pe anul 2020, publicat pentru consultare


• 15.01.2020 - Scrisoarea anuală, adresată cetățenilor, de către Primarul Orașului Ghimbav


• 10.01.2020 - Lista cuprinzând documentele de interes public


• 10.01.2020 - Dispozitia Nr. 83/13.02.2019 privind desemnarea persoanei responsabile de aplicare a Legii Nr. 52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si responsabil de relatia cu societatea civila


• 09.01.2020 - Buletin Informativ pentru anul 2020


• Raport de activitate privind transparența decizională în administrația publică pe anul 2019


• Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019


• Organigrama la HCL nr. 123/25.09.2019


• Raport anual privind liberul acces la informațiile de interes public în anul 2019

    [ Formular Cerere pe Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public ]

    [ Formular Reclamație administrativă pe Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public ]


Anul 2019

• Lista cu actele administrative adoptate de Primăria Orașului Ghimbav

Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie


• 22.11.2019 - Informare de maxim interes pentru Administrația Publică Locală


• 25.10.2019 - Anunț - Dezbatere publică - Rectificare buget local 2019


• 08.10.2019 - Orașul Ghimbav - Nomenclator Stradal Ghimbav - Harta străzilor


• 25.09.2019 - Organigrama și Statul de funcții - 2019 - HCL nr. 123/25.09.2019


• 23.09.2019 - Centralizatorul achizițiilor publice 2019 - Situația executării contractelor de achiziții publice cu valoare mai mare de 5000 Euro


• 23.09.2019 - Contractele de achiziții publice cu valoare mai mare de 5000 Euro


• 23.09.2019 - Planul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 - Versiunea 9 - Investiții, conform NJ 13599/01.09.2019


• 03.09.2019 - HCL nr. 101/03.09.2019 - Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului II al anului 2019


• 06.08.2019 - Raportul Procedurii selectiei publice de proiecte in vederea atribuirii unui contract de finantare nerambursabila din fonduri publice in domeniul "sport"


• PHCL 05.07.2019 - Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019


• Dispozitia Nr. 180/05.07.2019 privind convocarea Consiliului Local Ghimbav in sedinta de indata - Luni 08.07.2019 ora 16:00


• 01.07.2019 - Anunt pentru cetatenii orasului Ghimbav, privind achizitionarea de bilete, abonamente si card-uri de calatorie


• 27.06.2019 - Comunicat de Presa privind traseul si statiile mijloacelor de transport in comun pe raza orasului Ghimbav, transmis de RATBV SA


• 07.06.2019 - HCL nr. 63/07.06.2019 - Aprobarea contului de execuție al bugetului pe anul 2018


• 30.05.2019 - Anunt - Colectarea selectiva a deseurilor


• 29.05.2019 - Anunt - Lucrari de reabilitare pentru strazile: Unirii, Progresului si Nucului 


• Scrisoare de informare din partea Primariei Ghimbav - GDPR


• 23.04.2019 - Centralizatorul achizitiilor publice din primul trimestru al anului 2019 - Situatia executarii contractelor de achizitii publice cu valoare mai mare de 5000 Euro

    - 4881/08.04.2019 - Servicii de topografie

    - 3251/13.03.2019 - Servicii de elaborare note conceptuale si teme de proiectare in domeniul lucrarilor publice pentru investitii

    - 2214/21.02.2019 - Proiectarea si executia lucrarilor de instalare a echipamentului video

    - 4272/28.03.2019 - Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul Modernizarea străzilor Nucului, Unirii, Progresului si Prunului

    - 3823/21.03.2019 - Servicii de actualizare SF „Infiintare cresa in orasul Ghimbav, jud. Brasov” conform OUG 114/2018 si OUG 85/2018

    - 3764/21.03.2019 - Actualizare soft integrat contabilitate bugetara, salarii, IT APLxPERT

    - 3333/13.03.2019 - Servicii de arhivare


• 11.04.2019 - Primaria Orasului Ghimbav - Raport de Activitate - 2018


• 09.04.2019 - Anunt - Dezbatere publica - Buget local 2019 - Data: 22.04.2019 ora 12:00


• 02.04.2019 - Lista documentelor de interes public


• 02.04.2019 - Raport privind Starea economica, sociala si de mediu pe anul 2018


• 04.02.2019 - Raport de evaluare a implementarii Legii Nr. 544/2001 in anul 2018


• 04.02.2019 - Raport anual privind transparenta decizionala pentru anul 2018


• Model de cerere conform Legii nr. 544/2001

• Model Reclamatie Administrativa conform Legii nr. 544/2001


• Organigrama - Anexa Nr. 1 la HCL Nr. 145/06.11.2018


• BULETIN INFORMATIV 2019 – Publicat in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public


• BILANT CONTABIL - 31.12.2018

• BILANT CONTABIL - 30.09.2018

• BILANT CONTABIL - 30.06.2018


• 13.02.2019 - Dispozitia Nr. 84/13.02.2019 privind infiintarea registrului prevazut la art. 128 alin. (6) din Legea Nr. 125-2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare


• 13.02.2019 - Dispozitia Nr. 83/13.02.2019 privind desemnarea persoanei responsabile de aplicare a Legii Nr. 52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si responsabil de relatia cu societatea civila


Anul 2018

• Lista cu actele administrative adoptate de Primăria Orașului Ghimbav

Ianuarie | FebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie


• BILANT CONTABIL - 31-03-2018

• BILANT CONTABIL - 31-12-2017

• 17.01.2018 - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2017

• 22.01.2018 - Scrisoarea anuala a primarului adresata contribuabililor, in baza HG nr. 1723/2004

• 23.01.2018 - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017

• 26.01.2018 - Buletin informativ - publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - 2018

• 26.01.2018 - Organigrama - Anexa nr. 1 la HCL nr. 136/13.12.2017

• 27.03.2018 - Raport privind starea economica, sociala si de mediu pe anul 2017

• 27.03.2018 - Raport de activitate - Primaria Orasului Ghimbav


Anul 2017

Lista cu actele administrative adoptate de Primăria Orașului Ghimbav

Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | SeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie


• BILANT CONTABIL - 31-03-2017

BILANT CONTABIL - 30-12-2016

Anexa nr. 4 la normele metodologice - Model - Formular-tip cerere de informatii de interes public

Anexa nr. 5 la normele metodologice - Model - Reclamatie administrativa (1)

Anexa nr. 6 la normele metodologice - Model - Reclamatie administrativa (2)

• Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 si a Legii nr. 544/2001 in anul 2016

• Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016 - Anexa 10

• Primaria Orasului Ghimbav - Raport de activitate (28.04.2017)

• Buletin informativ privind liberul acces la informatiile de interes public

• Raport privind starea economica, sociala si de mediu pe anul 2016


Anul 2016

Lista cu actele administrative adoptate de Primăria Orașului Ghimbav

Ianuarie | FebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie


BILANT CONTABIL - 30.06.2016

Plan Urbanistic General (PUG) - Orasul Ghimbav - Reglementari urbanistice

Buletin Informativ - Datele de interes public la nivelul Primariei Orasului Ghimbav - 08.08.2016

BILANT CONTABIL - 31.12.2015

HCL 19 / 10.02.2016 - Aprobarea bugetului local pe anul 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii Nr. 544/2001, respectiv Legea Nr. 52/2003

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria Orasului Ghimbav in anul 2015

Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala - Anunt - Oportunitate reutilizare resurse IT&C


Anul 2015

Lista cu actele administrative adoptate de Primăria Orașului Ghimbav

Ianuarie | FebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrie | Decembrie


Buletin Informativ - Nr. 526/21.01.2015 - Datele de interes public la nivelul Primariei Orasului Ghimbav

Proiect de Hotarare Nr. 682 / 27.01.2015 - Aprobarea bugetului local pe anul 2015

Rapoartele de Evaluare a implementarii Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 in anul 2014

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria Orasului Ghimbav in anul 2014

HCL 28 / 26.02.2015 - Aprobarea bugetului local pe anul 2015

Document Nr. 5175/27.02.2015 - Bilantul contabil - 31.12.2014

Cooperarea si asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune

Activitatea Comisiei Locale de Aplicarea Legilor Fondului Funciar Ghimbav

Reprezentantii Comisiei Locale Ghimbav de Aplicare a Legilor Fondului Funciar conform Ordinului Prefectului Nr. 849/16.08.2005


 Anul 2014

Rapoartele de Evaluare a implementarii Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 in anul 2013

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav