CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2022 - Luna Februarie

• Ședința CL Ghimbav din 24.02.2022 

HCL nr. 13/24.02.2022 - Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna februarie - martie - aprilie 2022

HCL nr. 14/24.02.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 31.01.2022

HCL nr. 15/24.02.2022 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 24 februarie 2022

HCL nr. 16/24.02.2022 - Aprobarea PUZ "Hală de producție cu birouri și anexe", beneficiar S.C. Sofimar SRL

HCL nr. 17/24.02.2022 - Scutirea Asociației "Samariteanul Milos" de la plata impozitului pe clădire și a impozitului aferent anului fiscal 2022

HCL nr. 18/24.02.2022 - Aprobarea trecerii imobilului înscris în CF nr. 106987/Ghimbav, nr. cad 106987 și a imobilului încris în CF nr. 107009/Ghimbav, nr. cad 107009 din domeniul public al UAT Ghimbav în domeniul public al UAT Județul Brașov, în vederea amplasării echipamentelor de radionavigație de tip radiofar omnidirecțional VOR/DME la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav

HCL nr. 19/24.02.2022 - Acceptarea donației dlui Șandru Alexandru și a dnei Șandru Clara

HCL nr. 20/24.02.2022 - Extinderea unei suprafețe de teren, atribuită în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003

HCL nr. 21/24.02.2022 - Încetarea asocierii U.A.T. Oraș Ghimbav cu U.A.T. Județul Brașov pentru asigurarea suprafeței de teren necesară Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav

HCL nr. 22/24.02.2022 - Modificarea art. 1 și 3 din HCL Ghimbav nr. 129/28.11.2017 privind acordarea unor premii pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie, pentru împlinirea vărstei de 100 de ani și pentru veteranii de război

HCL nr. 23/24.02.2022 - Clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Ghimbav și declararea ca bunuri publice de interes local a unor drumuri vicinale identificate pe teritoriul administrativ al Orașului Ghimbav

HCL nr. 24/24.02.2022 - Conferirea titlului de "CETĂȚEAN DE ONOARE" al Orașului Ghimbav dlui Horgoș Vasile

HCL nr. 25/24.02.2022 - Stabilirea unor criterii suplimentare de departajare în vederea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri în vederea construirii unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003

HCL nr. 26/24.02.2022 - Aprobarea Studiului de frezabilitate la lucrarea "Modernizarea străzilor Salviei, Brândușelor, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din Orașul Ghimbav"

HCL nr. 27/24.02.2022 - Aprobarea Studiului de frezabilitate la lucrarea "Amenajare străzi în Zona Transilvania II din oraș Ghimbav, jud. Brașov"

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav