CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2022 - Luna Martie

• Ședința CL Ghimbav din 03.03.2022 

HCL nr. 28/03.03.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 24.02.2022

HCL nr. 29/03.03.2022 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 3 martie 2022

HCL nr. 30/03.03.2022 - Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 31/03.03.2022 - Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Ghimbav I "Sfânta Treime"

HCL nr. 32/03.03.2022 - Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă II "Sf. Ap. Petru și Pavel"

HCL nr. 33/03.03.2022 - Preluarea în domeniul public al Orașului Ghimbav a unor rețele de apă și canalizare

HCL nr. 34/03.03.2022 - Aprobare Documentație cadastrală de dezmembrare imobil înscris în CF nr. 104075/Ghimbav, nr. cad 104075

HCL nr. 35/03.03.2022 - Completarea HCL Ghimbav nr. 3/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022


• Ședința CL Ghimbav din 11.03.2022 

HCL nr. 35/11.03.2022 - Completarea HCL Ghimbav nr. 3/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022


• Ședința CL Ghimbav din 29.03.2022 

HCL nr. 36/29.03.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 03.03.2022

HCL nr. 37/29.03.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 11.03.2022

HCL nr. 38/29.03.2022 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 29 martie 2022

HCL nr. 39/29.03.2022 - Aprobarea Programului anual pentru finanțare nerambursabilă din Bugetul propriu al Orașului Ghimbav a proiectelor culturale pe anul 2022 și a Ghidului solicitantului

HCL nr. 40/29.03.2022 - Aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sport și a Ghidului solicitantului

Ghidul solicitantului pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sportiv

HCL nr. 41/29.03.2022 - Aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2021/2022 - semestrul II precum și a cuantumului acestora

HCL nr. 42/29.03.2022 - Încheierea unor contracte de asistență juridică cu cabinet individual de avocatură Durbacă Alexandrina Adina

HCL nr. 43/29.03.2022 - Completarea HCL Ghimbav nr. 75/03.08.2020 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Ghimbav, jud. Brașov

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav