CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2022 - Luna Iunie

• Ședința CL Ghimbav din 23.06.2022 

HCL nr. 77/23.06.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26.05.2022

HCL nr. 78/23.06.2022 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 23 iunie 2022

HCL nr. 79/23.06.2022 - Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2023

HCL nr. 80/23.06.2022 - Ajustarea tarifelor la activitațile specifice de salubrizare

HCL nr. 81/23.06.2022 - Încetarea activității a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică și stabilirea destinației clădirii

HCL nr. 82/23.06.2022 - Aprobarea Statutului Orașului Ghimbav

HCL nr. 83/23.06.2022 - Acceptarea donației dnei BARICZ SZIDONIA-EVA

HCL nr. 84/23.06.2022 - Aprobarea Raportului final al procedurii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2022, în domeniul sport

HCL nr. 85/23.06.2022 - Aprobare Documentație cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (DE 274/21)

HCL nr. 86/23.06.2022 - Modificarea HCL Ghimbav nr. 40/31.03.2021 pentru aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică a activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav, Regulamentului activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav, Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav, Contractului privind delegarea gestiunii activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav

HCL nr. 87/23.06.2022 - Aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de atribuire în folosință gratuită a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

HCL nr. 88/23.06.2022 - Aprobarea participării UAT ORAȘ GHIMBAV în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.4 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană și aprobarea proiectului "Elaborarea și transpunerea în format GIS a planului de mobilitate urbană pentru orașul Ghimbav"

HCL nr. 89/23.06.2022 - Aprobarea Proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018, încheiat de AMDDTPBV cu operatorul de transport regional RATBV SA

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav