CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2014 - Luna Septembrie

HCL 68 / 25.09.2014 - Alegerea presedintelui de sedinta - pentru lucrarile din luna Septembrie 2014

HCL 69 / 25.09.2014 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local Ghimbav din 21.08.2014

HCL 70 / 25.09.2014 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Ghimbav din 25.09.2014

HCL 71 / 25.09.2014 - Rectificarea bugetului local pe anul 2014

HCL 72 / 25.09.2014 - Aprobarea "Protocolului de colaborare" - realizare proiect "Asfaltare drum DE 301-305"

HCL 73 / 25.09.2014 - Aprobarea decontatii navetei cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Ghimbav - iulie-august 2014

HCL 74 / 25.09.2014 - Desemnarea reprezentantilor CL Ghimbav in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ghimbav

HCL 75 / 25.09.2014 - Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primariei Orasului Ghimbav

HCL 76 / 25.09.2014 - Scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii, a unor suprafete de teren

HCL 77 / 25.09.2014 - Aprobare prima inscriere in Cartea funciara a unui imobil - CCN 24, Tarla 4

HCL 78 / 25.09.2014 - Aprobare prima inscriere in Cartea funciara a unui imobil - DE 18/2/18 - Tarla 4

HCL 79 / 25.09.2014 - Actualizarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea infrastructurii rutiere urbane" - etapa 1

HCL 80 / 25.09.2014 - Aprobarea donatiei d-nei Cerneschi Amania

HCL 81 / 25.09.2014 - Aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

Proces-verbal intocmit in 25.09.2014

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav