CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2016 - Luna Ianuarie

HCL 1 / 08.01.2016 - Alegerea presedintelui de sedinta

HCL 2 / 08.01.2016 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Ghimbav din 08.01.2016

HCL 3 / 08.01.2016 - Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2014

HCL 4 / 08.01.2016 - Indreptare eroare materiala in HCL Nr. 122/29.10.2015 privind taxele si impozitele locale pentru anul fiscal 2016

Proces-verbal intocmit in 08.01.2016


HCL 5 / 28.01.2016 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Ghimbav din data de 07.12.2015

HCL 6 / 28.01.2016 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Ghimbav din 28.01.2016

HCL 7 / 28.01.2016 - Aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale

HCL 8 / 28.01.2016 - Aprobarea criteriilor de incadrare a imobilelor in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite

HCL 9 / 28.01.2016 - Atribuirea de denumire strazi in localitatea Ghimbav

HCL 10 / 28.01.2016 - Aprobarea Studiului de Frezabilitate "Extinderea Retelei canalizare menajera in zona Transilvania II - str. Aeroportului, Oras Ghimbav"

HCL 11 / 28.01.2016 - Preluarea in domeniul public al Orasului Ghimbav a unor retele de apa si canalizare

HCL 12 / 28.01.2016 - Respingerea plangerii prealabile formulata de dna Dragan Laura Giuliana impotriva HCL 133/09.11.2015

HCL 13 / 28.01.2016 - Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului - anul 2016

HCL 14 / 28.01.2016 - Prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Orasului Ghimbav

HCL 15 / 28.01.2016 - Avizarea Studiului de oportunitate referitor la intocmirea P.U.Z.

Proces-verbal intocmit in 28.01.2016

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav