CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2016 - Luna Martie

HCL 22 / 31.03.2016 - Alegerea presedintelui de sedinta

HCL 23 / 31.03.2016 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Ghimbav din data de 10.02.2016

HCL 24 / 31.03.2016 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Ghimbav din 31.03.2016

HCL 25 / 31.03.2016 - Modificarea si completarea art. 12 pct. 1 din HCL Ghimbav Nr. 122/29.10.2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul fiscal 2016

HCL 26 / 31.03.2016 - Aprobarea numarului burselor scolare in anul scolar 2015-2016 - semestrul II precum si cuantumul acestora

HCL 27 / 31.03.2016 - Modificarea HCL Ghimbav Nr. 98/25.11.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Orasului Ghimbav

HCL 28 / 31.03.2016 - Modificarea de arondare a unitatilor administrativ teritoriale deservite de SPCLEP Brasov prin desprinderea Orasului Ghimbav

HCL 29 / 31.03.2016 - Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav

HCL 30 / 31.03.2016 - Aprobarea cuantumului cotizatiei Orasului Ghimbav ca membru al Agentiei Metropolitane Brasov

HCL 31 / 31.03.2016 - Modificarea HCL Ghimbav Nr. 29/26.02.2015 privind acordarea pachetului cu alimente "Pentru suflet"

HCL 32 / 31.03.2016 - Aprobarea prima inscriere in CF a terenului in suprafata de 206 mp - CF nr. 1/Ghimbav, nr. top 2194/1/1

HCL 33 / 31.03.2016 - Aprobarea prima inscriere in CF a terenului in suprafata de 1.099 mp - CF nr. 100999/Ghimbav, nr. top 233

HCL 34 / 31.03.2016 - Aprobarea prima inscriere in CF a terenului in suprafata de 1.528 mp - CF nr. 1/Ghimbav, nr. top 2194/1/1

HCL 35 / 31.03.2016 - Aprobarea prima inscriere in CF a terenului in suprafata de 254 mp - CF nr. 1/Ghimbav, nr. top 2194/1/1

HCL 36 / 31.03.2016 - Aprobarea trecerii terenului inscris in CF nr. 101003/Ghimbav, cu nr. top 263, din proprietatea privata a Statului Roman in proprietatea privata a Orasului Ghimbav

HCL 37 / 31.03.2016 - Desemnarea dlui Szinatovici Dan, secretar in cadrul Primariei Ghimbav, ca reprezentatnt al Orasului Ghimbav in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov

HCL 38 / 31.03.2016 - Aprobare Brand Oras Ghimbav ca si identitate a turismului

HCL 39 / 31.03.2016 - Rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL 40 / 31.03.2016 - Aprobarea unui contract de finantare

HCL 41 / 31.03.2016 - Aprobarea P.U.Z. - "Hala de productie si depozitare, anexe, sistematizare verticala si imprejmuire teren"

HCL 42 / 31.03.2016 - Mandatarea viceprimarului orasului Ghimbav sa reprezinte orasul Ghimbav in contradictoriu cu primarul orasului Ghimbav

Proces-verbal intocmit in 31.03.2016

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav