CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2016 - Luna Octombrie

HCL - 31 / 31.10.2016 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Ghimbav din data de 30.09.2016

HCL - 32 / 31.10.2016 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Ghimbav din 31.10.2016

HCL - 33 / 31.10.2016 - Schimbarea din functia de viceprimar al Orasului Ghimbav a dnei Coltea Gabriela

HCL - 34 / 31.10.2016 - Alegerea viceprimarului Orasului Ghimbav

HCL - 35 / 31.10.2016 - Rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL - 36 / 31.10.2016 - Aprobarea conditiilor privind majorarea impozitelor pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv

HCL - 37 / 31.10.2016 - Scutirea Fundatiei Pentru Copii Abandonati de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2016

HCL - 38 / 31.10.2016 - Scutirea CAR IAR Brasov IFN de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2016

HCL - 39 / 31.10.2016 - Aprobarea numarului burselor scolare in anul scolar 2016-2017 - semestrul I precum si a cuantumului acestora

HCL - 40 / 31.10.2016 - Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orasului Ghimbav pentru anul 2017

HCL - 41 / 31.10.2016 - Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Ghimbav

HCL - 42 / 31.10.2016 - Aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 6744/12.09.2011 incheiat cu medic specialist medicina de familie dr. Aszalos Hajnalka

HCL - 43 / 31.10.2016 - Abrogarea HCL Ghimbav Nr. 116/23.06.2009 privind aprobarea excluderii pozitiei nr. 3 si 5 din "Inventarul bunurilor care apartin domeniului publical orasului Ghimbav" precum si a art. 1, litera a), alin 1 si 2 din HCL Ghimbav Nr. 126/2009 si HCL Ghimbav Nr. 139/2009

HCL - 44 / 31.10.2016 - Aprobarea modificarii si actualizarii Statutului si Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din judetul Brasov"

HCL - 45 / 31.10.2016 - Acceptarea donatiei dlui Tohaneanu Liviu

HCL - 46 / 31.10.2016 - Acceptarea donatiei dlui Cofeiu Marius

HCL - 47 / 31.10.2016 - Vanzarea directa a unei suprafete de teren inscrisa in C.F. nr. 104448/Ghimbav, nr. top 499/31

HCL - 48 / 31.10.2016 - Vanzarea unei suprafete de teren catre dna Bonat Bianca Georgeta

HCL - 49 / 31.10.2016 - Vanzarea unei suprafete de teren catre Urda Vasile Cristian, Urda Monica Oana si Vecinu Adriana Mihaela

HCL - 50 / 31.10.2016 - Aprobarea acordarii unui imobil - teren in compensare S.C. Motcar SRL

HCL - 51 / 31.10.2016 - Avizare P.U.Z. - "Parc Industrial"

HCL - 52 / 31.10.2016 - Aprobarea Studiului de frezabilitate pentru implementarea unui sistem de iluminat inteligent in Orasul Ghimbav

HCL - 53 / 31.10.2016 - Aprobarea Studiului de frezabilitate "Recuperarea identitatii burgului Ghimbav prin lucrari de restaurare, conservare si echipare moderna si valorificare durabila pentru introducerea in circuitul turistic national si international a Bisericii Evanghelice Fortificate"

HCL - 54 / 31.10.2016 - Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Ghimbav

HCL - 55 / 31.10.2016 - Aprobarea Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Orasului Ghimbav

HCL - 56 / 31.10.2016 - Modificarea art. 55 din Regulamentul de administrare si functionare a cimitirului orasenesc apartinand Orasului Ghimbav

HCL - 57 / 31.10.2016 - Organizarea licitatiei publice, in vederea inchirierii, a unor suprafete de teren care apartin domeniului privat al Orasului Ghimbav

HCL - 58 / 31.10.2016 - Completarea si modificarea HCL Ghimbav Nr. 58/15.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi si de transport in regim de inchiriere in Orasul Ghimbav

HCL - 59 / 31.10.2016 - Aprobarea contului de executie aferent trimestrului III al anului 2016

HCL - 60 / 31.10.2016 - Aprobarea proiectului "Recuperarea identitatii burgului Ghimbav prin lucrari de restaurare, conservare si echipare moderna si valorificare durabila pentru introducerea in circuitul turistic national si international a Bisericii Evanghelice Firtificate" si a cheltuielilor legate de proiect

Proces-verbal intocmit in 31.10.2016

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav