CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2016 - Luna Decembrie

• HCL - 72/15.12.2016 - Incheierea contractului de asistenta juridicacu Cabinet individual de avocatura Durbaca Alexandrina Adina

• Proces-verbal intocmit in 15.12.2016 cu ocazia intrunirii Consiliului Local Ghimbav in sedinta de indata

• HCL - 73/22.12.2016 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 21.11.2016 si a procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 21.11.2016

• HCL - 74/22.12.2016 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 22.12.2016

• HCL - 75/22.12.2016 - Rectificarea bugetului local pe anul 2016

• HCL - 76/22.12.2016 - Anularea creantelor fiscale restante de pana la 40 de ani, ale persoanelor fizice si juridice aflate in sold la data de 31.12.2016

• HCL - 77/22.12.2016 - Aprobarea contului de executie aferent trimestrului IV al anului 2016

• HCL - 78/22.12.2016 - Aprobarea donatiei dlui Cazacu Marius Daniel si a dnei Cazacu Mona Rodica

• HCL - 79/22.12.2016 - Acceptarea donatiei dlui Grigorescu Jean

• HCL - 80/22.12.2016 - Acceptarea donatiei dlui Grigorescu Jean

• HCL - 81/22.12.2016 - Acceptarea donatiei S.C. Administrare si Management Imobiliar SRL

• HCL - 82/22.12.2016 - Acceptarea donatiei dlui Sandru Eugen Valentin si a dnei Sandru Anamaria

• HCL - 83/22.12.2016 - Acceptarea donatiei dlui Mosiu Gheorghe Marian si a dnei Mosiu Ana

• HCL - 84/22.12.2016 - Modificarea art. 3 din HCL Ghimbav 66/24.05.2016 privind vanzarea unei suprafete de teren catre dna Rusu Oana Ramona

• HCL - 85/22.12.2016 - Infiintarea Comisiei speciale de analiza si verificare a achizitiilor publice

• HCL - 86/22.12.2016 - Indreptare eroare materiala in cuprinsul HCL Ghimbav nr. 68/24.11.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2017

• HCL - 87/22.12.2016 - Stabilirea suprafetelor minimale de spatii verzi la emiterea autorizatiilor de construire pentru obiective si locuinte in localitatea Ghimbav

• HCL - 88/22.12.2016 - Avizare P.U.Z. "Ansamblu de locuinte prin modificare PUD aprobat prin HCL Ghimbav nr. 18/31.03.2008"

• HCL - 89/22.12.2016 - Numirea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor depuse in urma organizarii licitatiei publice in vederea inchirierii unor suprafete de teren care apartin domeniului privat al Orasului Ghimbav din date de 08.12.2016

• Proces-verbal intocmit in 22.12.2016

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav