CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2017 - Luna Mai

• HCL - 41/11.05.2017 - Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in data de 11.05.2017

• HCL - 42/11.05.2017 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 26.04.2017

• HCL - 43/11.05.2017 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din date de 11.05.2017

• HCL - 44/11.05.2017 - Aprobarea bugetului local pe anul 2017

• HCL - 45/11.05.2017 - Aprobarea numarului burselor scolare in anul scolar 2016-2017 - semestrul II precum si a cuantumului acestora

• HCL - 46/11.05.2017 - Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav

• HCL - 47/11.05.2017 - Incetarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului inscris in CF nr. 103369/Ghimbav, nr. top 805/1/1

• HCL - 48/11.05.2017 - Incetarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului inscris in CF nr. 103370/Ghimbav, nr. top 805/2

• HCL - 49/11.05.2017 - Incetarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului inscris in CF nr. 103372/Ghimbav, nr. top 805/3

• HCL - 50/11.05.2017 - Incetarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului inscris in CF nr. 103473/Ghimbav, nr. top 806

• HCL - 51/11.05.2017 - Trecerea din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al Orasului Ghimbav si in administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului inscris in CF nr. 3033/Ghimbav, nr. top 552/1 si nr. top 553/1

• HCL - 52/11.05.2017 - Acceptarea donatiei dlui Chipaila robert Daniel

• HCL - 53/11.05.2017 - Acceptarea donatiei dlui Stinga Florin Cornel si a dnei Stinga Luminita

• HCL - 54/11.05.2017 - Acceptarea donatiei dlui Vasu Claudiu Gheorghe si a dnei Vasu Viorica Elena

• HCL - 55/11.05.2017 - Aprobarea participarii Orasului Ghimbav la constituirea Asociatiei "Valea Oltului Brasov - Grup de actiune Locala" (AVOB-GAL), in calitate de mebru fondator, in vederea aplicarii la procesul de selectie organizat in sesiunile viitoare ale PNDR, Axa IV-Leader, exercitiul financiar 2014-2020

• HCL - 56/11.05.2017 - Aderarea Orasului Ghimbav la Conventia Europeana a Primariilor

• HCL - 57/11.05.2017 - Modificarea art. 3 din HCL Ghimbav nr. 48/31.10.2016 privind vanzarea unei suprafete de teren catre dna Bomat Bianca Georgeta

• HCL - 58/11.05.2017 - Scutirea Fundatiei Pentru Copii Abandonati de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2017

• HCL - 59/11.05.2017 - Scutirea Asociatiei Samariteanul Milos de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2017

• HCL - 60/11.05.2017 - Reducerea cu 50% de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2017 datorat de dl. Porumb Gheorghe

• HCL - 61/11.05.2017 - Acordarea inlesnirilor la plata dlui Urse Ionel

• HCL - 62/11.05.2017 - Acordarea inlesnirilor la plata dnei Lascu Floarea

• HCL - 63/11.05.2017 - Acordarea inlesnirilor la plata dnei Apostu Rodica

• HCL - 64/11.05.2017 - Ajustarea tarifelor la activitatile specifice de salubrizare

• HCL - 65/11.05.2017 - Aprobarea D.A.L.I. - Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie "Reabilitarea strazii Pietii, Orasul Ghimbav, Judetul Brasov"

• Proces-verbal intocmit in 11.05.2017

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav