CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2017 - Luna Iulie

• HCL - 85/27.07.2017 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 29.06.2017

• HCL - 86/27.07.2017 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 27.07.2017

• HCL - 87/27.07.2017 - Aprobarea bugetului local pe anul 2017

• HCL - 88/27.07.2017 - Stabilirea, incepand cu data de 01.07.2017 a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ghimbav

• HCL - 89/27.07.2017 - Aprobare Documentatie cadastrala de comasare terenuri - situate in Orasul Ghimbav, intre strazile Prunului, Salciei si Alunului - Livada 2, inscrise in CF nr. 101828/Ghimbav, cu nr. top 859/26/2, CF nr. 101825/Ghimbav, cu nr. top 859/25/1, CF nr. 101826/Ghimbav, cu nr. top 859/25/2 si CF nr. 101827/Ghimbav, cu nr. top 859/25/3

• HCL - 90/27.07.2017 - Trecerea unui imobil in proprietatea publica a Orasului Ghimbav

• HCL - 91/27.07.2017 - Acordarea unui drept de superficie in favoarea S.C. Rap Invest SRL asupra terenului inscris in CF nr. 103573/Ghimbav si asupra terenului inscris in CF nr. 104352/Ghimbav, terenuri situate in localitatea Ghimbav, zona Transilana

• HCL - 92/27.07.2017 - Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti

• HCL - 93/27.07.2017 - Acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor

• HCL - 94/27.07.2017 - Modificarea si completarea HCL Ghimbav nr. 5/31.01.2017 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului proprietatea Orasului Ghimbav, situat in Ghimbav, str. Lunga nr. 69, reprezentand imobil "spatii administrative" in imobil reprezentand "policlinica"

• HCL - 95/27.07.2017 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al "Bazei sportive - stadion cu teren de fotbal" din Orasul Ghimbav

• HCL - 96/27.07.2017 - Ajustarea tarifelor la activitatile specifice de salubrizare

• Proces-verbal intocmit in 27.07.2017

• HCL - 97/31.07.2017 - Alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in data de 31.07.2017

• HCL - 98/31.07.2017 - Aprobarea prelungirii Contractului nr. 39/05.01.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatii Ghimbav

• Proces-verbal intocmit in 31.07.2017

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav