CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2017 - Luna Decembrie

• HCL - 131/213.12.2017 - Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna decembrie 2017 - ianuarie-februarie 2018

• HCL - 132/213.12.2017 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 28.09.2017, a procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 11.10.2017, a procesului-verbal a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 31.10.2017, a procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 28.11.2017

• HCL - 133/213.12.2017 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 13 decembrie 2017

• HCL - 134/213.12.2017 - Rectificarea bugetului local pe anul 2017

• HCL - 135/213.12.2017 - Stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2018

• HCL - 136/213.12.2017 - Aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Ghimbav

• HCL - 137/213.12.2017 - Acceptarea donatiei dlui Lupu Stefan, dnei Lupu Lenuta, dlui Rebegea Catalin Sebastian, dnei Rebegea Tania Paula, dlui Balta Mihai Ioan si a dnei Balta Angela

• HCL - 138/213.12.2017 - Acceptarea donatiei dlui Brindus Vasile si a dnei Ionescu Olga

• HCL - 139/213.12.2017 - Acceptarea donatiei dnei Minea Luana

• HCL - 140/213.12.2017 - Acceptarea donatiei dlui Stoica Zaharie Marghiloman si a dnei Stoica Liliana

• HCL - 141/213.12.2017 - Atribuirea de denumire strazi in localitatea Ghimbav

• HCL - 142/213.12.2017 - Indreptare eroare materiala in cuprinsul HCL Ghimbav nr. 126/31.10.2017 privind aprobarea numarului burselor scolare in anul scolar 2017-2018 - semestrul I precum si a cuantumului acestora

• HCL - 143/213.12.2017 - Aprobarea Regulamentului privind emiterea "Autorizatiei de spargere a domeniului public", "Autorizatiei de spargere pentru remedierea avariilor", "Avizului de incepere a lucrarilor subterane" si conditiile de refacere a suprafetelor afectate apartinand domeniului public al Orasului Ghimbav

• HCL - 144/213.12.2017 - Solutionarea contestatiilor cu privire la punctajul/locul obtinut pe lista privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Orasului Ghimbav, pentru anul 2017

• Proces-verbal intocmit in 13.12.2017

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav