CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2018 - Luna Martie

• HCL - 22/15.03.2018 - Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna martie-mai 2018

• HCL - 23/15.03.2018 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 23.01.2018 si a procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 28.02.2018

• HCL - 24/15.03.2018 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 15 martie 2018

• HCL - 25/15.03.2018 - Incetarea de drept a mandatului de consilier local al nei Coltea Gabriela, din partea PSD si validarea mandatului de consilier local supleant al dlui Petrescu Vlad, din partea PSD

• HCL - 26/15.03.2018 - Aprobarea bugetului local pe anul 2018

• HCL - 27/15.03.2018 - Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orasului Ghimbav pentru anul 2018

• HCL - 28/15.03.2018 - Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Ghimbav

• HCL - 29/15.03.2018 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Ghimbav

• HCL - 30/15.03.2018 - Acceptarea donatiei dlui Stoica Zaharie si a dnei Stoica Liliana

• HCL - 31/15.03.2018 - Vanzarea unei suprafete de pamant catre Urda Vasile Cristian, Urda Monica Oana, Vecinu Daniel si Vecinu Adriana Mihaela

• HCL - 32/15.03.2018 - Preluarea in domeniul public al Orasului Ghimbav a unor retele de apa si canalizare

• HCL - 33/15.03.2018 - Aprobare dezmembrare teren inscris in CF nr. 104351/Ghimbav, nr. cad. 104351

• HCL - 34/15.03.2018 - Aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local al obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 - "Extindere retele apa in zona Transilana II"

• HCL - 35/15.03.2018 - Aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local al obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 - "Extindere retele canalizare menajera in zona Transilana II"

• HCL - 36/15.03.2018 - Aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local al obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 - "Extindere retele de apa sicanalizare menajera in zona Livada II"

• HCL - 37/15.03.2018 - Trecerea din proprietatea privata a Statului Roman in domeniul public al Orasului Ghimbav si in administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului inscris in CF nr. 103373/Ghimbav, nr. top 803/11

• HCL - 38/15.03.2018 - Trecerea din proprietatea privata a Statului Roman in domeniul public al Orasului Ghimbav si in administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului inscris in CF nr. 103398/Ghimbav, nr. top 831/11

• HCL - 39/15.03.2018 - Trecerea din proprietatea privata a Statului Roman in domeniul public al Orasului Ghimbav si in administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului inscris in CF nr. 105235/Ghimbav, nr. top 831/10

• HCL - 40/15.03.2018 - Completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Ghimbav

• HCL - 41/15.03.2018 - Actualizare Studiu de frezabilitate "Infiintare cresa in orasul Ghimbav, Jud. Brasov"

• HCL - 42/15.03.2018 - Aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL-2017-2020 "Infiintare cresa in orasul Ghimbav, Jud. Brasov"

• HCL - 43/15.03.2018 - Acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in valoare de 2000 lei familiei Toader Gheorghe si Maria cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie

• HCL - 44/15.03.2018 - Acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in valoare de 2000 lei familiei Susu Florinel si Aspazia cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie

• Proces-verbal intocmit in 15.03.2018

• HCL - 45/29.03.2018 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 15.03.2018

• HCL - 46/29.03.2018 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 29 martie 2018

• HCL - 47/29.03.2018 - Modificarea art 1 din HCL Ghimbav nr. 34/15.03.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 - "Extindere retele apa in zona Transilana II"

• HCL - 48/29.03.2018 - Modificarea art 1 din HCL Ghimbav nr. 35/15.03.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 - "Extindere retele canalizare menajera in zona Transilana II"

• HCL - 49/29.03.2018 - Modificarea art 1 din HCL Ghimbav nr. 36/15.03.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 - "Extindere retele de apa si canalizare menajera in zona Livada II"

• HCL - 50/29.03.2018 - Modificarea art. 2, litera a), alin. 1 din HCL Ghimbav nr. 11/23.01.2018 privind actualizare Studiu de frezabilitate "Extindere retele apa in zona Transilana II"

• HCL - 51/29.03.2018 - Modificarea art. 2, litera a), alin. 1 din HCL Ghimbav nr. 12/23.01.2018 privind actualizare Studiu de frezabilitate "Extindere retele canalizare menajera in zona Transilana II"

• HCL - 52/29.03.2018 - Modificarea art. 2, litera d), alin. 1 din HCL Ghimbav nr. 13/23.01.2018 privind actualizare Studiu de frezabilitate "Extindere retele apa si canalizare menajera in zona Livada II"

• HCL - 53/29.03.2018 - Aprobarea numarului burselor scolare in anul scolar 2017-2018 - semestrul II precum si a cuantumului acestora

• HCL - 54/29.03.2018 - Aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

• HCL - 55/29.03.2018 - Acceptarea donatiei dlui Cofeiu Marius

• HCL - 56/29.03.2018 - Trecerea din proprietatea privata a Statului Roman in domeniul public al Orasului Ghimbav si in administrarea Consiliului Local Ghimbav inscris in CF. nr. 101375/Ghimbav, nr. top 1031/75

• HCL - 57/29.03.2018 - Preluarea in domeniul public al Orasului Ghimbav a unor retele de apa si canalizare

• Proces-verbal intocmit in 29.03.2018

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav