CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2022 - Luna Iulie

• Ședința CL Ghimbav din 26.07.2022 

HCL nr. 90/26.07.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 23.06.2022

HCL nr. 91/26.07.2022 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26 iulie 2022

HCL nr. 92/26.07.2022 - Aprobare P.U.Z. "Pentru zonă mixtă: comerț, servicii, mică industrie, depozitare", beneficiar S.C. RA-RA DEVELOPEMENT SRL

HCL nr. 93/26.07.2022 - Propunere de atribuire de denumire stradă în localitatea Ghimbav

HCL nr. 94/26.07.2022 - Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului II al anului 2022

HCL nr. 95/26.07.2022 - Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Ghimbav

HCL nr. 96/26.07.2022 - Înființarea Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

HCL nr. 97/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Balcanu Andrei și soția Balcanu Izabela Roxana

HCL nr. 98/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitanta Iordache Livia Ramona

HCL nr. 99/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Enea Bogdan Nicolae și soția Enea Andrada Delia

HCL nr. 100/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitanta Crețu Maria Ionela și soțul Crețu Marius Florin

HCL nr. 101/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Ionașcu Bogdan Cosmin și soția Ionașcu Ștefania Cristina

HCL nr. 102/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitanta Sîrbu Andreea Mihaela

HCL nr. 103/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Popelea Ovidiu și soția Popelea Elena Andreea

HCL nr. 104/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Toader-Rausch Richard Cosmin

HCL nr. 105/26.07.2022 - Aprobarea unui mandat special în favoarea ADI "ISO Mediu" Brașov în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ADI "ISO Mediu" Brașov

HCL nr. 106/26.07.2022 - Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Ghimbav II "Sf. Ap. Petru și Pavel"

HCL nr. 107/26.07.2022 - Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Biseria Evanghelică CA Parohia Ghimbav

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav