CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local


Anul 2017 - Luna Septembrie

• HCL - 107/06.09.2017 - Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna septembrie-octombrie-noiembrie 2017

• HCL - 108/06.09.2017 - Stabilirea, incepand cu data de 01.07.2017, a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Ghimbav

• Proces-verbal intocmit in 06.09.2017

• HCL - 109/28.09.2017 - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 30.08.2017 si a procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 06.09.2017

• HCL - 110/28.09.2017 - Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din date de 28 septembrie 2017

• HCL - 111/28.09.2017 - Actualizare Studiu de frezabilitate "Extindere retele apa in zona Transilana II"

• HCL - 112/28.09.2017 - Actualizare Studiu de frezabilitate "Extindere retele canalizare menajera in zona Transilana II"

• HCL - 113/28.09.2017 - Actualizare Studiu de frezabilitate "Extindere retele de apa si canalizare menajera in zona Livada II"

• HCL - 114/28.09.2017 - Aprobare Studiu de frezabilitate "Infiintare cresa in orasul Ghimbav, jud. Brasov"

• HCL - 115/28.09.2017 - Aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivelor de investitii ale Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020

• HCL - 116/28.09.2017 - Virarea de credite in vederea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii "Infiintare cresa (gradinita ante si prescolara) in orasul Ghimbav, jud. Brasov"

• HCL - 117/28.09.2017 - Trecerea unui imobil in proprietatea publica a Orasului Ghimbav

• HCL - 118/28.09.2017 - Acceptarea donatiei dlui Irimes Adrian si dnei Irimes Luiza Rebeca

• HCL - 119/28.09.2017 - Aprobare Documentatie cadastrala de dezlipire imobil inscris in CF nr. 100675/Ghimbav, cu nr. cad 100675

• HCL - 120/28.09.2017 - Aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei localitatii Ghimbav cu principalele produse alimentare rationalizate ce urmeaza a fi distribuit in caz de mobilizare si de razboi

• Proces-verbal intocmit in 28.09.2017

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav